zhegra_1412111437_1

Vëllazërim-bashkimi i Cërnicës

Flasin gjuhë të ndryshme, kanë fe të dhe kombësi të ndryshme, por jetojnë bashkë me dekada. Janë rreth dy mijë banorë shqiptarë dhe serbë në fshatin Cërnicë, të cilët për shumë vjet me radhë jetojnë ...