zhegra_1412111437_1

Vëllazërim-bashkimi i Cërnicës

Flasin gjuhë të ndryshme, kanë fe të dhe kombësi të ndryshme, por jetojnë bashkë me dekada. Janë rreth dy mijë banorë shqiptarë dhe serbë në fshatin Cërnicë, të cilët për shumë vjet me radhë jetojnë ...
1

Hapet panairi i bletarisë në Gjilan

/ Në Komunën e Gjilanit është hapur panairi i bletarisë me prodhuesit vetëm nga Gjilani, që është organizuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në mbështetje nga Riinvesti e që ka ngjallur interesim...