Radio Victoria

 

Për çdo informatë rreth radios, reklamave, skemës programore apo ndonjë gjëje tjetër, ju lutem na kontaktoni në numër të telefonit +377 45 552-688 ose përmes formularit të mëposhtëm:

Na kontaktoni permes e-mailiat: 

 info@radio-victoria.com  &
 radiovictoria_2001@yahoo.com