Radio Victoria

Reklamat në Radio:

Për informata më të hollsishme rreth reklamave në radio na kontaktoni në numrin e telefonit +377 45 55-688 ose përmes formularit online duke klikuar këtu.

Reklamat në Web Faqe:

Formatet dhe vendet e mundshme:

  1. 468 X 60 Baneri i sipërm në krye të faqes
  2. 300 X 250 Baneri i parë në anën e djathtë të faqes
  3. 300 X 250 Baneri i dytë në  anën e djathtë të faqes
  4. 300 X 250 Baneri i tretë në anën e djathtë të faqes
  5. 125 X 125  Baneri i parë në fund të faqes
  6. 125 X 125  Baneri i dytë në fund të faqes
  7. 125 X 125  Baneri i tretë në fund të faqes
  8. 125 X 125  Baneri i katërt në fund të faqes

Për informata më të hollsishme rreth reklamave në web faqe po ashtu na kontaktoni në numrin e telefonit +377 45 55-688 ose përmes formularit online duke klikuar këtu.